Friday, July 30, 2010

"the messy bun "

im sooo not good in styling my hair.. dahil napapanahon naman isang Wapak na messy bun para sa mga tamad magsuklay :)) miss my long long hair tho :'(

Posted via email from caNdy-Kendhy-licious-beybe ♀

No comments:

Post a Comment